آزمون استخدامی آموزش و پرورش تا دی ماه/ حذف کنکور مورد تائید تمام مدیران فرهنگی و آموزشی


آزمون استخدامی آموزش و پرورش تا دی ماه/ حذف کنکور مورد تائید تمام مدیران فرهنگی و آموزشیهارپی نیوز آزمون استخدامی آموزش و پرورش تا دی ماه/ حذف کنکور مورد تائید تمام مدیران فرهنگی و آموزشی هارپی نیوزآزمون استخدامی آموزش و پرورش تا دی ماه/ حذف کنکور مورد تائید تمام مدیران فرهنگی و آموزشی

اطلاعیه جدید استخدامی سازمان بنادر و دریانوردی


اطلاعیه جدید استخدامی سازمان بنادر و دریانوردی«قابل توجه معرفی شدگان آزمون فراگیر» پیرو اطلاعیه شماره «۴» مبنی بر اعلام جدول زمانبندی، از معرفی شدگان رشته کارشناس امور دریایی «۱» و «۲» و «۳» و رشته کارشناس توسعه سواحل و بنادر و سازه های دریایی «۱» و «۲» و «۳» دعوت به عمل میآید که از Read More

استخدامی انتخاب بازیگرمستعد بصورت گزینشی ،حرفه ای و بورسیه.


استخدامی انتخاب بازیگرمستعد بصورت گزینشی ،حرفه ای و بورسیه.استخدام دهوند استخدامی انتخاب بازیگرمستعد بصورت گزینشی ،حرفه ای و بورسیه. استخدام دهونداستخدامی انتخاب بازیگرمستعد بصورت گزینشی ،حرفه ای و بورسیه.

استخدامی پزشک پوست و مو


استخدامی پزشک پوست و مواستخدام دهوند استخدامی پزشک پوست و مو استخدام دهونداستخدامی پزشک پوست و مو

استخدامی برنامه نویس net. و یکنفر


استخدامی برنامه نویس net. و یکنفراستخدام دهوند استخدامی برنامه نویس net. و یکنفر استخدام دهونداستخدامی برنامه نویس net. و یکنفر

استخدامی صندوقدار و کانترکار خانم


استخدامی صندوقدار و کانترکار خانماستخدام دهوند استخدامی صندوقدار و کانترکار خانم استخدام دهونداستخدامی صندوقدار و کانترکار خانم

استخدامی منشی خانم باروابط عمومی بالا و


استخدامی منشی خانم باروابط عمومی بالا واستخدام دهوند استخدامی منشی خانم باروابط عمومی بالا و استخدام دهونداستخدامی منشی خانم باروابط عمومی بالا و

استخدامی برنامه نویس وب و ویندوز


استخدامی برنامه نویس وب و ویندوزاستخدام دهوند استخدامی برنامه نویس وب و ویندوز استخدام دهونداستخدامی برنامه نویس وب و ویندوز

استخدامی تعدادی چرخکار و


استخدامی تعدادی چرخکار واستخدام دهوند استخدامی تعدادی چرخکار و استخدام دهونداستخدامی تعدادی چرخکار و