قابل توجه اساتید و کارکنان محترم دانشگاه


قابل توجه اساتید و کارکنان محترم دانشگاه امور اداری مالی دانشگاه  اعلام کرد :  پیرو اطلاعیه های واصله از سازمان مرکزی دانشگاه و با توجه به راه اندازی سامانه یکپارچه پرداخت حقوق و دستمزد؛ مقتضی است کلیه کارکنان و اعضای هیات علمی نسبت به تکمیل و تایید اطلاعات هویتی و حساب بانکی خود با مراجعه Read More

گزارش تصویری-افتتاحیه ضیافت اندیشه اساتید علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد


گزارش تصویری-افتتاحیه ضیافت اندیشه اساتید علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گزارش تصویری-افتتاحیه ضیافت اندیشه اساتید علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گزارش تصویری-افتتاحیه ضیافت اندیشه اساتید علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

تیم های برتر مسابقات فوتسال اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد


با شناخت تیم های برتر :مسابقات فوتسال اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی  مشهد بکار خود پایان داد .مسابقات فوتسال اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با رقابت  8 تیم در سالن تربیت بدنی  این دانشگاه برگزار شد . فانتزی فستیوال فیلم