غرس بيش از 1500 درخت در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد


غرس بيش از 1500 درخت در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد همزمان با هفته درختكاري بيش از 1500 اصله نهال مثمر در پرديس بين الملل گلبهار دانشگاه  آزاد اسلامی مشهد غرس شد.به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد : كاشت اين نهال ها كه از گونه هاي مختلف است ،  توسط مدير مزرعه دانشگاه آزاد Read More

تقدیر از مقالات برگزیده کنفرانس روش های عددی در مهندسی عمران در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد


عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی در نخستین كنفرانس ملي روش‌هاي عددي در مهندسي عمران NMCE2016 باید یادگیری را جایگزین تدریس کنیم / امروز علم در خدمت کسب قدرت است عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه امروز معیارهای ارزیابی دانشگاهها تغییر کرده است افزود : باید یادگیری را جایگزین تدریس کنیم . اخبر Read More