استخدام مسئول ارسال و دریافت اجناس انبار


  به مسئول ارسال ودریافت  اجناس انبار(خانم) در تهران نیاتزمندیم. تلفن : ۵۱۰۴۴۰۰۰ داخلی ۱۹۰ و ۱۹۱ ترجیحا ساکن اسلامشهر و حومه محل کار شهرک صنعتی پرند  استخدام