استخدام منشی اداری مسلط به تایپ و امور دفتری


آگهی استخدام منشی اداری در تهران به منشی اداری مسلط به تایپ و برنامه Office ، پاسخگوئی به ۵ خط تلفن  مسلط به امور اداری و دفتری ، دارای ادبیات سازمانی خوب و یک هماهنگ کنندۀ خوب داخل سازمانی در تهران نیازمندیم. شماره تماس : ۰۲۱۸۸۱۷۶۷۹۸ ایمیل ارسال رزومه : info@brishmryneh.comاستخدام جدید