ابهام در نتایج آزمونی که دانشگاه علمی کاربردی برای جذب مدرس برگزار کرد/ به۵۰۰ داوطلبی که اعتراض کردند، پاسخی داده نشد!


ابهام در نتایج آزمونی که دانشگاه علمی کاربردی برای جذب مدرس برگزار کرد/ به۵۰۰ داوطلبی که اعتراض کردند، پاسخی داده نشد!سازمان سنجش آموزش کشور در تابستان سال جاری آزمونی برای جذب نزدیک به هزار مدرس در دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار کرد که تقریباً یک ماه پیش نتایج نهایی آن اعلام شد؛ نتایجی که اگرچه Read More