ابلاغ آیین‌نامه اجرایی طرح تعاون استانی دانشگاه آزاد اسلامی


ابلاغ آیین‌نامه اجرایی طرح تعاون استانی دانشگاه آزاد اسلامی توسط دکتر فرهاد رهبر صورت گرفتابلاغ آیین‌نامه اجرایی طرح تعاون استانی دانشگاه آزاد اسلامیدکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، آیین نامه اجرایی طرح تعاون استانی را به روسای واحدها، مراکز آموزشی و سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ کرد. ابلاغ آیین‌نامه اجرایی طرح تعاون استانی Read More

ابلاغ نمودار سازمانی کلان دانشگاه آزاد اسلامی


ابلاغ نمودار سازمانی کلان دانشگاه آزاد اسلامی از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه صورت گرفت:ابلاغ نمودار سازمانی کلان دانشگاه آزاد اسلامینمودار سازمانی کلان دانشگاه آزاد اسلامی مصوب هیات امنای مرکزی که به تایید دکتر ولایتی رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه و دکتر رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی رسیده است، از سوی Read More

ابلاغ بخشنامه الزام به تکمیل شدن ساعت موظف تدریس اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی


ابلاغ بخشنامه الزام به تکمیل شدن ساعت موظف تدریس اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی توسط معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی صورت گرفت:ابلاغ بخشنامه الزام به تکمیل شدن ساعت موظف تدریس اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی بخشنامه الزام به تکمیل موظف تدریس اعضای هیات علمی را به Read More

ابلاغ بخش‌نامه برگزاری جشن انقلاب و 22 بهمن به واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی


 بخش‌نامه برگزاری جشن انقلاب و 22 بهمن به واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی بخش‌نامه برگزاری آیین جشن انقلاب و 22 بهمن را به دبیران هیات امنای استان‌ها، روسای واحدهای جامع و مستقل و روسای واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان سما را ابلاغ کرد. Read More