تصویب کلیات آیین‌نامه معادل‌سازی دروس در دانشگاه آزاد اسلامی


تصویب کلیات آیین‌نامه معادل‌سازی دروس در دانشگاه آزاد اسلامی به منظور حل مشکلات آموزشی دانشجویان صورت گرفتتصویب کلیات آیین‌نامه معادل‌سازی دروس در دانشگاه آزاد اسلامیشورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر علیرضا رهایی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی و سایر اعضا برگزار شد. تصویب کلیات آیین‌نامه معادل‌سازی Read More

ابلاغ آیین‌نامه اجرایی طرح تعاون استانی دانشگاه آزاد اسلامی


ابلاغ آیین‌نامه اجرایی طرح تعاون استانی دانشگاه آزاد اسلامی توسط دکتر فرهاد رهبر صورت گرفتابلاغ آیین‌نامه اجرایی طرح تعاون استانی دانشگاه آزاد اسلامیدکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، آیین نامه اجرایی طرح تعاون استانی را به روسای واحدها، مراکز آموزشی و سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ کرد. ابلاغ آیین‌نامه اجرایی طرح تعاون استانی Read More