با حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی صورت گرفت؛ تقدیر از موسسان برگزیده واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی


با حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی صورت گرفت؛ تقدیر از موسسان برگزیده واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در اولین روز از هفتادمین اجلاس شورای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی که با حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی، هیأت رئیسه و روسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور در حال برگزاری است، از موسسان و اولین روسای واحدهای دانشگاه Read More

آیت الله هاشمی رفسنجانی: ابراز تمایل کشورهای خارجی برای همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی


دهمین اجلاس هیأت امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شدآیت الله هاشمی رفسنجانی: ابراز تمایل کشورهای خارجی برای همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی/میرزاده: پژوهش های کاربردی در رأس برنامه های مدیران دانشگاه /اساسنامه پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تصویب شددر دهمین اجلاس هیأت امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی که به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی Read More