آگهی استخدام بانک کارآفرین در مراکز استانها


دعوت به همکاری بانک کارآفرین بانک کارآفرین از کارکنان با تجربه بانک‌های تجاری برای تصدی سمت ریاست شعبه در مراکز استان‌های کشور دعوت به همکاری می‌نماید. جهت مشاهده کامل آگهی بانک کارآفرین اینجا کلیک کنید

آگهی استخدام بانک کارآفرین


استخدام بانک کارآفرین در شعبه کیش بانک کارآفرین در راستای تأمین نیروی انسانی موردنیاز خود برای تصدی پست &lquo;ریاست شعبه&rquo; در جزیره کیش دعوت به همکاری می‌نماید. جهت مشاهده کامل آگهی بانک کارآفرین اینجا کلیک کنیداستخدامی