آگهی استخدام بانک کارآفرین


استخدام بانک کارآفرین در شعبه کیش بانک کارآفرین در راستای تأمین نیروی انسانی موردنیاز خود برای تصدی پست &lquo;ریاست شعبه&rquo; در جزیره کیش دعوت به همکاری می‌نماید. جهت مشاهده کامل آگهی بانک کارآفرین اینجا کلیک کنیداستخدامی