استخدام تاکسی تلفنی آوا در شیراز


  تاکسی تلفنی آوا به راننده با اتومبیل در شیراز نیازمند است. آدرس: بلوار پاسداران نبش کوچه ۵۳ جنب بیرون بر شهر غذا تاکسی تلفنی آوا شماره تماس: ۳۸۴۲۴۴۴۴ &ndsh; ۰۹۳۹۶۴۳۴۰۹۰