استخدام کارخانه آهن و سیلیس آذرخش


استخدام کارخانه آهن و سیلیس آذرخشکارخانه آهن و سیلیس آذرخش مستقر در شهرک صنعتی امام رضا واقع در همدان به نیروهای ذیل نیازمند است: ردیف عنوان شغلی شرایط ۱ مشاور امور حقوقی حداقل کارشناس حقوق- ۵ سال سابقه کار- یک نفر ۲ حسابدار صنعتی حداقل کارشناس حسابداری- ۵ سال سابقه کار- یک نفر ۳ مسئول Read More