دکتر رهبر: دانشگاه آزاد از آموزش به سمت پژوهش محوری در حرکت است/


دکتر رهبر: دانشگاه آزاد از آموزش به سمت پژوهش محوری در حرکت است/ دکتر فرهاد رهبر در جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد خراسان رضوی:دانشگاه آزاد از آموزش به سمت پژوهش محوری در حرکت است/ استراتژی آموزش برای آموزش دیگر تعطیل استرئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: برگزاری دوره های پودمانی و کاربردی نیاز امروز کشور بوده Read More

استخدام آموزش و پرورش فرهنگیان


استخدام آموزش و پرورش فرهنگیاناپی احکام استخدام آموزش و پرورش فرهنگیان اپی احکاماستخدام آموزش و پرورش فرهنگیان

منهای ورزش/ استخدام جدید نیروی انسانی در آموزش و پرورش ! + جزییات


منهای ورزش/ استخدام جدید نیروی انسانی در آموزش و پرورش ! + جزییاتفرتاک ورزشی منهای ورزش/ استخدام جدید نیروی انسانی در آموزش و پرورش ! + جزییات فرتاک ورزشیمنهای ورزش/ استخدام جدید نیروی انسانی در آموزش و پرورش ! + جزییات

استخدام آموزشیاران و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی (خبر جدید)


استخدام آموزشیاران و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی (خبر جدید)ایران استخدام استخدام آموزشیاران و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی (خبر جدید) ایران استخداماستخدام آموزشیاران و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی (خبر جدید)

اطلاعیه های استانی استخدامی آموزش و پرورش


اطلاعیه های استانی استخدامی آموزش و پرورشایران استخدام اطلاعیه های استانی استخدامی آموزش و پرورش ایران استخداماطلاعیه های استانی استخدامی آموزش و پرورش