كارگاه آموزشى فضاى مجازى در دانشگاه آزاد اسلامى مشهد برگزار شد


كارگاه آموزشى فضاى مجازى در دانشگاه آزاد اسلامى مشهد برگزار شد سومين كارگاه آموزشي فضاي مجازي در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار شد سومين كارگاه آموزشي فضاي مجازي به همت دفتر فرهنگ اسلامي دانشكده فني مهندسي با مشاركت باشگاه پ‍ژوهشگران جوان ونخبگان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ويژه اساتيد و كاركنان اين دانشگاه برگزار شد . Read More

كارگاه آموزشى آشنایی با مفاهیم مدیریت ، ارزیابی و تحلیل عملکرد و رتبه بندی در واحد مشهد برگزار شد


كارگاه آموزشى آشنایی با مفاهیم مدیریت ، ارزیابی و تحلیل عملکرد و رتبه بندی در واحد مشهد برگزار شد به همت معاونت برنامه ريزي و امور اقتصاد دانش بنيان واحد مشهد  برگزارشد :كارگاه آموزشي آشنایی با مفاهیم مدیریت ، ارزیابی و تحلیل عملکرد و رتبه بندی  واحدهاي دانشگاهي كارگاه آموزشي  در رابطه با مفاهیم مدیریت Read More