استخدام کارگر آقا در انبار موادغذایی


  به یک پرسنل آقا جهت کار در انبار مواد غذایی در تهران حوالی شاد آباد نیازمندیم مجرد- دیپلم یا فوق دیپلم- حداکثر سن ۳۰ سال صبحانه+نهار+شام+بیمه+مزایا تلفن: ۶۶۶۹۶۶۱۴