آغاز ثبت نام رشته های بدون آزمون کاردانی ناپیوسته نیمسال اول 97-96 دانشگاه آزاد اسلامی


آغاز ثبت نام رشته های بدون آزمون کاردانی ناپیوسته نیمسال اول 97-96 دانشگاه آزاد اسلامی آغاز ثبت نام رشته های بدون آزمون کاردانی ناپیوسته  نیمسال اول 97-96 دانشگاه آزاد اسلامیثبت نام رشته های بدون آزمون در مقطع کاردانی ناپیوسته نیمسال اول 97-96  از روز گذشته آغاز شد . آغاز ثبت نام رشته های بدون آزمون Read More