آغاز ثبت نام نقل و انتقال دانشگاه آزاد اسلامی از ۲۵ آذرماه


آغاز ثبت نام نقل و انتقال دانشگاه آزاد اسلامی از ۲۵ آذرماه مدیرکل امور دانشجویی خبر دادآغاز ثبت نام نقل و انتقال دانشگاه آزاد اسلامی از ۲۵ آذرماهمدیرکل امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: ثبت نام برای نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان این دانشگاه برای نیمسال دوم تحصیلی ۹۶-۹۷ از ۲۵ آذرماه آغاز می Read More