استخدام حسابدار آشنا با نرم افزار


  به یک حسابدار خانم یا آقا با سابقه کار و آشنایی به نرم افزار حسابداری در بندرعباس نیازمندیم. تلفن: ۰۹۱۷۶۵۵۹۶۴۷استخدام جدید