آزمون استخدامی آلومینای جاجرم پیگیری می شود


آزمون استخدامی آلومینای جاجرم پیگیری می شودیحیی نیکدل، رئیس سازمان صنعت و معدن خراسان شمالی در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: طی چند سال گذشته برای راه اندازی کارخانه سیمان سمنگان استان خراسان شمالی مکاتبات زیادی با سرمایه گذار آن انجام شد. نیکدل تصریح کرد: در حال حاضر، مشاهدات اینگونه حکایت می کند Read More

پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال 95 آموزش وپرورش، استخدام پیمانی می شوند


پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال 95 آموزش وپرورش، استخدام پیمانی می شوندنوآوران پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال 95 آموزش وپرورش، استخدام پیمانی می شوند نوآورانپذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال 95 آموزش وپرورش، استخدام پیمانی می شوند