آزمون استخدامی درمانگاه تامین اجتماعی تفرش برگزار می‌شود


آزمون استخدامی درمانگاه تامین اجتماعی تفرش برگزار می‌شودعلی میرزایی، فرماندار تفرش در گفتگو با خبرنگار اجتماعی ندای تفرش، با اشاره به برگزاری آزمون استخدامی درمانگاه تامین اجتماعی تفرش گفت: آزمون استخدامی درمانگاه تامین اجتماعی تفرش در بهمن ماه امسال برگزار می‌شود. میرزایی با بیان این مطلب که متقاضیان بومی در اولویت جذب نیروهای این درمانگاه Read More

زمان آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی


زمان آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعیایران استخدام زمان آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی ایران استخدامزمان آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی

اعلام نتایج آزمون استخدامی تامین اجتماعی


اعلام نتایج آزمون استخدامی تامین اجتماعیایران استخدام اعلام نتایج آزمون استخدامی تامین اجتماعی ایران استخداماعلام نتایج آزمون استخدامی تامین اجتماعی