گزارش تصويري-برگزاری آزمون قرآن و عترت در دانشکده‌های مهندسی، پزشكي، پيراپزشكي و مجتمع بین‌الملل گلبهار


گزارش تصويري-برگزاری آزمون قرآن و عترت در دانشکده‌های مهندسی، پزشكي، پيراپزشكي و مجتمع بین‌الملل گلبهار گزارش تصويري-برگزاری آزمون قرآن و عترت در دانشکده‌های مهندسی، پزشكي، پيراپزشكي و مجتمع بین‌الملل گلبهار گزارش تصويري-برگزاری آزمون قرآن و عترت در دانشکده‌های مهندسی، پزشكي، پيراپزشكي و مجتمع بین‌الملل گلبهار

گزارش تصويري-برگزاری آزمون قرآن و عترت در دانشکده‌های مهندسی، پيراپزشكي و مجتمع بین‌الملل گلبهار


گزارش تصويري-برگزاری آزمون قرآن و عترت در دانشکده‌های مهندسی، پيراپزشكي و مجتمع بین‌الملل گلبهار گزارش تصويري-برگزاری آزمون قرآن و عترت در دانشکده‌های مهندسی، پيراپزشكي و مجتمع بین‌الملل گلبهار گزارش تصويري-برگزاری آزمون قرآن و عترت در دانشکده‌های مهندسی، پيراپزشكي و مجتمع بین‌الملل گلبهار

برگزاری آزمون Ept و آزمون اختصاصی کارشناسی‌ ارشد و دکتری واحدهای بین‌الملل


برگزاری آزمون Ept و آزمون اختصاصی کارشناسی‌ ارشد و دکتری واحدهای بین‌الملل زمان برگزاری و دریافت کارت ورود به جلسه آزمون اختصاصی کارشناسی‌ارشد، دکتری و EPT دانشگاه آزاد اسلامي اعلام شد .به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی گفت: «بعد از تمدید مهلت ثبت‌نام، در نهایت Read More