آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی با موفقیت در واحد مشهد برگزار شد


با شرکت بیش از 4 هزار داوطلب آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد مشهد با موفقیت برگزار شد آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور بیش از 4 هزار داوطلب با موفقیت در  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد . اخبار دنیای تکنولوژی مد روز