اطلاعیه برگزاری آزمون صلاحیت علمی و حرفه ای


اطلاعیه برگزاری آزمون صلاحیت علمی و حرفه ایبه استناد آئین نامه های صدور پروانه مشاوره روابط  کار و آموزش روابط  کار مصوب وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، از کارشناسان و علاقه مندان به دریافت پروانه صلاحیت علمی و حرفه ای، جهت شرکت در آزمون کتبی دعوت به عمل می آید. 🔲جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر از روز Read More