دانشگاه آزاد اسلامی باید در حوزه پزشکی بدرخشد


دانشگاه آزاد اسلامی باید در حوزه پزشکی بدرخشد دکتر ولایتی:دانشگاه آزاد اسلامی باید در حوزه پزشکی بدرخشدرئیس هیأت مؤسس و هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی گفت: آینده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی امیدوار کننده است و بسیار خوشبین هستیم و این دانشگاه باید در حوزه پزشکی بدرخشد. دانشگاه آزاد اسلامی باید در حوزه پزشکی بدرخشد دکتر Read More