تقسیم دانشگاه آزاد اسلامی به 10 منطقه/ هر منطقه شامل 3 استان


تقسیم دانشگاه آزاد اسلامی به 10 منطقه/ هر منطقه شامل 3 استان دکتر رهایی در دیدار نمایندگان مجلس مطرح کردتقسیم دانشگاه آزاد اسلامی به 10 منطقه/ هر منطقه شامل 3 استانمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه گفت: در طرح آمایش، دانشگاه آزاد اسلامی به 10 منطقه تقسیم می شود که هر منطقه شامل 3 استان Read More