استخدام فوری مرکز خدماتی آرام


  مرکز خدماتی آرام در تهران نیروی خانم فعال جهت نگهداری از بیمار، کودک و سالمند فوری استخدام می نماید. با حقوق ۱/۲۰۰ الی ۲ میلیون با محل اقامت تلفن: ۳- ۶۶۵۶۱۸۲۱- ۶۶۹۳۹۱۶۱- ۶۶۹۳۹۱۵۱