موفقیت و آرامش در زندگی با سخنرانی استاد حورایی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد


موفقیت و آرامش در زندگی با سخنرانی استاد حورایی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با همکاری معاونت اجتماعی فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می کند:  موفقیت و آرامش در زندگی با سخنرانی استاد حورایی زمان : دوشنبه 20 آذرماه ساعت 13:30مکان : سالن آمفی Read More