اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی متمرکز دانشکده های علوم پزشکی کشور


نتایج نهایی آزمون استخدامی متمرکز دانشکده های علوم پزشکی کشور

پیرو اطلاعیه های منتشره مورخ ۹۸/۱۰/۱۵ ، ۹۸/۱۰/۲۲ و ۹۸/۱۲/۲۵ بدین وسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که در آزمون استخدامی متمرکز دانشگاه­ها و دانشکده­ های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در تاریخ ۹۸/۰۸/۳۰ برای مشاغل جدول زیر شرکت نموده‌ و برای بررسی مدارک و انجام مصاحبه به دانشگاه های ذیربط مراجعه نموده اند، می‌رساند که کارنامه نهایی داوطلبان امروز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۰ بر روی سایت سازمان ‌سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا داوطلبان هر یک از دانشگاه ها / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زیر می‌بایست باتوجه به نتیجه اعلام شده مندرج درکارنامه و توضیحات ذیل این اطلاعیه اقدام نمایند.

لازم به ذکر است که برای کلیه داوطلبانی که کارنامه قبولی صادر شده است، می بایست از روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۱ ازطریق مراجعه به سایت دانشگاه یا دانشکده مورد نظر، اطلاعات مربوط به ادامه روند استخدامی را کسب نمایند.

توجه:

استخدام پذیرفته شدگان در آزمون که مراحل قانونی را طی نموده باشند، منوط به تایید هسته گزینش دانشگاه مربوطه و توانمندی­های جسمی، روانی، ذهنی و حرکتی افراد توسط واحد طب کار موسسه و یا کمیسیون پزشکی طبق شیوه نامه سلامت جسمانی و روانی وزارت متبوع است.

داوطلبانی که در زمان های مشخص شده توسط دانشگاه های علوم پزشکی، نسبت به ارائه مدارک و مستندات لازم برای شروع به کار اقدام ننمایند از انجام مراحل بعدی محروم و حق هیچ گونه اعتراضی نخواهند داشت. بدیهی است در این گونه موارد با هماهنگی سازمان سنجش آموزش کشور از سایر شرکت کنندگان دارای حدنصاب و شرایط آگهی به ترتیب نمره فضلی دعوت خواهد شد.

مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده درمتن آگهی و اصلاحیه بعدی آن و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان تعیین شده بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحل ه از مراحل آزمون، مسابقه و جذب ،محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، ازانجام مراحل بعدی محروم گردیده و درصورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو وبلااثر می‌شود.

برای مشاهده نتایج اینجا کلیک نمایید

ردیف دانشگاه شهرستان کدشغل محل عنوان شغل محل
۱ زنجان ابهر ۲۱۸۸۷ کاردان بالینی فوریتهای پزشکی
۲ زنجان ایجرود ۲۱۸۸۸ کاردان بالینی فوریتهای پزشکی
۳ زنجان خدابنده ۲۱۸۸۹ کاردان بالینی فوریتهای پزشکی
۴ زنجان زنجان ۲۱۸۹۰ کاردان بالینی فوریتهای پزشکی
۵ زنجان طارم ۲۱۸۹۱ کاردان بالینی فوریتهای پزشکی
۶ زنجان ماه نشان ۲۱۸۹۲ کاردان بالینی فوریتهای پزشکی
۷ زنجان خدابنده ۲۱۸۹۳ کارشناس بالینی فوریتهای پزشکی
۸ زنجان زنجان ۲۱۸۹۴ کارشناس بالینی فوریتهای پزشکی
۹ آذربایجان غربی ارومیه ۲۰۵۷۲ کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی
۱۰ آذربایجان غربی ارومیه ۲۰۵۷۳ کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی
۱۱ آذربایجان غربی ارومیه ۲۰۵۷۴ کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی
۱۲ آذربایجان غربی ارومیه ۲۰۵۷۷ کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی
۱۳ آذربایجان غربی ارومیه ۲۰۵۹۷ کارشناس تجهیزات پزشکی
۱۴ آذربایجان غربی ارومیه ۲۰۵۹۸ کارشناس تجهیزات پزشکی
۱۵ آذربایجان غربی اشنویه ۲۰۵۹۹ کارشناس تجهیزات پزشکی
۱۶ آذربایجان غربی مهاباد ۲۰۶۰۰ کارشناس تجهیزات پزشکی
۱۷ آذربایجان غربی نقده ۲۰۶۰۱ کارشناس تجهیزات پزشکی
۱۸ آذربایجان غربی میاندواب ۲۰۶۳۶ کاردان بالینی فوریتهای پزشکی
۱۹ کرمانشاه ثلاث باباجانی ۲۲۴۲۳ پرستار
۲۰ کردستان سقز ۲۲۲۸۴ پرستار
۲۱ کردستان سقز ۲۲۲۹۱ پزشک عمومی
۲۲ کردستان سقز ۲۲۲۹۹ کارشناس اتاق عمل
۲۳ کردستان سقز ۲۲۳۰۰ کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی
۲۴ کردستان سقز ۲۲۳۰۱ کارشناس امور اجرایی سلامت
۲۵ کردستان سقز ۲۲۳۱۳ کارشناس بهداشت محیط
۲۶ کردستان سقز ۲۲۳۱۵ کارشناس پرتوشناسی
۲۷ کردستان سقز ۲۲۳۲۲ کارشناس تجهیزات پزشکی
۲۸ کردستان سقز ۲۲۳۲۳ کارشناس تغذیه
۲۹ کردستان سقز ۲۲۳۲۵ کارشناس هوشبری
۳۰ کردستان سقز ۲۲۳۳۰ ماما
۳۱ کردستان سقز ۲۲۳۳۶ مددکار بهداشتی و درمانی
۳۲ کردستان سقز ۲۲۳۳۹ مسئول خدمات مالی ۱
۳۳ کردستان سقز ۲۲۳۴۰ مسئول خدمات مالی ۱
۳۴ کردستان سقز ۲۲۳۴۱ مسئول خدمات مالی ۱
۳۵ کردستان سقز ۲۲۳۵۵ کارشناس فناوری اطلاعات سلامت
۳۶ کردستان سقز ۲۲۳۵۶ کارشناس فناوری اطلاعات سلامت
۳۷ کردستان سقز ۲۲۳۶۱ کارشناس فناوری اطلاعات سلامت
۳۸ کردستان سقز ۲۲۳۶۵ حسابدار
۳۹ کردستان سقز ۲۲۳۶۶ حسابدار
۴۰ کردستان سقز ۲۲۳۶۷ حسابدار
۴۱ کردستان سقز ۲۲۳۶۸ کارشناس امور اداری
۴۲ کردستان سقز ۲۲۳۶۹ کارشناس شبکه
۴۳ کردستان سقز ۲۲۳۷۰ کارگزین
۴۴ کردستان سقز ۲۲۳۷۱ متصدی امور دفتری
۴۵ کردستان سقز ۲۲۳۷۲ مهندسی تاسیسات