استخدام شهرداری آذربایجان شرقی (خبر جدید)


استخدام شهرداری آذربایجان شرقی (خبر جدید)ایران استخدام استخدام شهرداری آذربایجان شرقی (خبر جدید) ایران استخداماستخدام شهرداری آذربایجان شرقی (خبر جدید)

استخدام شهرداری البرز (خبر جدید)


استخدام شهرداری البرز (خبر جدید)ایران استخدام استخدام شهرداری البرز (خبر جدید) ایران استخداماستخدام شهرداری البرز (خبر جدید)

رد پاه های فله ای در شهرداری تبریز و بازتاب های آن


رد پاه های فله ای در شهرداری تبریز و بازتاب های آنبه دنبال افشاگری ها در خصوص شائبه استخدام های فامیلی در شورا و شهرداری تبریز توسط شورانشینان، ائل در گزارشی به بازتاب های آن پرداخته است. به گزارش ائل، در جلسه هفته گذشته شورای شهر تبریز بود که فرج قلی زاده، نائب رییس کمیسیون Read More

استخدام شهرداری خوزستان (خبر جدید)


استخدام شهرداری خوزستان (خبر جدید)ایران استخدام استخدام شهرداری خوزستان (خبر جدید) ایران استخداماستخدام شهرداری خوزستان (خبر جدید)

استخدام شهرداری زنجان (خبر جدید)


استخدام شهرداری زنجان (خبر جدید)ایران استخدام استخدام شهرداری زنجان (خبر جدید) ایران استخداماستخدام شهرداری زنجان (خبر جدید)

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و شهرداری منطقه ثامن مشهد تفاهم نامه همکاری امضا كردند


دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و شهرداری منطقه ثامن مشهد تفاهم نامه همکاری امضا كردند  دانشگاه آزاد اسلامي مشهد و شهرداری منطقه ثامن وشرکت عمران و مسکن سازان ثامن مشهد تفاهم نامه همکاری امضا كردند تفاهم نامه به منظور برقراری ارتباط منظم و سازمان یافته و بهره گیری از توانمندیهای علمی، تحقیقاتی، پژوهشی، مشاوره ای و فناوری Read More

استخدام شهرداری اصفهان (خبر جدید)


استخدام شهرداری اصفهان (خبر جدید)ایران استخدام استخدام شهرداری اصفهان (خبر جدید) ایران استخداماستخدام شهرداری اصفهان (خبر جدید)