۲۰ درصد به نیروی انسانی تعزیرات حکومتی هرمزگان اضافه می شود


۲۰ درصد به نیروی انسانی تعزیرات حکومتی هرمزگان اضافه می شود
جمال انصاری شامگاه سه شنبه در حاشیه نشست کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان هرمزگان اظهار داشت: هرمزگان از استان‌ های بسیار تاثیرگذار در اقتصاد کشور است و باید نیروی انسانی در این استان تقویت شود. معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: باید سرعت و دقت اقدام های سازمان […]

۲۰ درصد به نیروی انسانی تعزیرات حکومتی هرمزگان اضافه می شود

جمال انصاری شامگاه سه شنبه در حاشیه نشست کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان هرمزگان اظهار داشت: هرمزگان از استان‌ های بسیار تاثیرگذار در اقتصاد کشور است و باید نیروی انسانی در این استان تقویت شود. معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: باید سرعت و دقت اقدام های سازمان […]
۲۰ درصد به نیروی انسانی تعزیرات حکومتی هرمزگان اضافه می شود