گزارش تصویری-پخش شیرینی به مناسبت سالروز آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج) در دانشگاه به همت اعضای کانون مهدویت دانشگاه


گزارش تصویری-پخش شیرینی به مناسبت سالروز آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج) در دانشگاه به همت اعضای کانون مهدویت دانشگاه

گزارش تصویری-پخش شیرینی به مناسبت سالروز آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج) در دانشگاه به همت اعضای کانون مهدویت دانشگاه

گزارش تصویری-پخش شیرینی به مناسبت سالروز آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج) در دانشگاه به همت اعضای کانون مهدویت دانشگاه