گزارش تصویری- صعود تیم کوهنوردی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به قله توچال


گزارش تصویری- صعود تیم کوهنوردی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به قله توچال

تیم کوهنوردی  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به قله3962  متری توچال صعود کرد.
  به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، همزمان با آغاز دهه مبارک فجر تيم كوهنوردي واحد مشهد متشکل از پنج نفر به قله توچال، بام تهران صعود کردند.

گزارش تصویری- صعود تیم کوهنوردی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به قله توچال

تیم کوهنوردی  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به قله3962  متری توچال صعود کرد.
  به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، همزمان با آغاز دهه مبارک فجر تيم كوهنوردي واحد مشهد متشکل از پنج نفر به قله توچال، بام تهران صعود کردند.

گزارش تصویری- صعود تیم کوهنوردی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به قله توچال