گزارش تصویری-برگزاری جشن ميلاد رحمت بمناسبت ولادت با سعادت حضرت پيامبر اكرم (ص) وحضرت امام جعفر صادق (ع) و گراميداشت 16 آذر در دانشکده علوم پایه وبازدید از مجموعه فرهنگی آستان قدس رضوی


گزارش تصویری-برگزاری جشن ميلاد رحمت بمناسبت ولادت با سعادت حضرت پيامبر اكرم (ص) وحضرت امام جعفر صادق (ع) و گراميداشت 16 آذر در دانشکده علوم پایه وبازدید از مجموعه فرهنگی آستان قدس رضوی

گزارش تصویری-برگزاری جشن ميلاد رحمت بمناسبت ولادت با سعادت حضرت پيامبر اكرم (ص) وحضرت امام جعفر صادق (ع) و گراميداشت 16 آذر در دانشکده علوم پایه وبازدید از مجموعه فرهنگی آستان قدس رضوی

گزارش تصویری-برگزاری جشن ميلاد رحمت بمناسبت ولادت با سعادت حضرت پيامبر اكرم (ص) وحضرت امام جعفر صادق (ع) و گراميداشت 16 آذر در دانشکده علوم پایه وبازدید از مجموعه فرهنگی آستان قدس رضوی