گزارش تصویری- اكران فيلم اشنوگل با حضور كارگردان و بازيگر فيلم در سالن آمفي تئاتر دانشگاه آزاد اسلامي مشهد


گزارش تصویری- اكران فيلم اشنوگل با حضور كارگردان و بازيگر فيلم در سالن آمفي تئاتر دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

گزارش تصویری- اكران فيلم اشنوگل با حضور كارگردان و بازيگر فيلم در سالن آمفي تئاتر دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

گزارش تصویری- اكران فيلم اشنوگل با حضور كارگردان و بازيگر فيلم در سالن آمفي تئاتر دانشگاه آزاد اسلامي مشهد