گزارش تصويري-افتتاح مركز اموزشي و پژوهشي ورزش و سلامت با حضور دكتر واشقاني فراهاني معاون محترم پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي


گزارش تصويري-افتتاح مركز اموزشي و پژوهشي ورزش و سلامت با حضور دكتر واشقاني فراهاني معاون محترم پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي

گزارش تصويري-افتتاح مركز اموزشي و پژوهشي ورزش و سلامت با حضور دكتر واشقاني فراهاني معاون محترم پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي

گزارش تصويري-افتتاح مركز اموزشي و پژوهشي ورزش و سلامت با حضور دكتر واشقاني فراهاني معاون محترم پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي