کارگاه آموزشی حقوق ارتباطات به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می شود


فردا ساعت 9 صبح  :
کارگاه آموزشی حقوق ارتباطات به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می شود
مدیر روابط عمومی  دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی  از برگزاری کارگاه آموزشی حقوق ارتباطات ” دانستنی های عمومی حقوق و جزا در حوزه روابط عمومی و رسانه”  فردا یکشنبه چهارم بهمن ماه  در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد خبرداد .

فانتزی