چهارمین کنگره بین‌المللی فن‌آوری، ارتباطات و دانش (ICTCK 2018) در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بکار خود پایان داد.


چهارمین کنگره بین‌المللی فن‌آوری، ارتباطات و دانش (ICTCK 2018) در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بکار خود پایان داد.

با معرفی و تقدیر از مقالات برتر
چهارمین کنگره بین‌المللی فن‌آوری، ارتباطات و دانش (ICTCK 2018) در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بکار خود پایان داد.
مراسم اختتامیه چهارمین کنگره بین‌المللی فن‌آوری، ارتباطات و دانش (ICTCK 2018) با  استقبال و حضور پرشور اساتید، متخصصین صنعت و دانشجویان در سالن آمفی‌تئاتر دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد.

چهارمین کنگره بین‌المللی فن‌آوری، ارتباطات و دانش (ICTCK 2018) در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بکار خود پایان داد.

با معرفی و تقدیر از مقالات برتر
چهارمین کنگره بین‌المللی فن‌آوری، ارتباطات و دانش (ICTCK 2018) در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بکار خود پایان داد.
مراسم اختتامیه چهارمین کنگره بین‌المللی فن‌آوری، ارتباطات و دانش (ICTCK 2018) با  استقبال و حضور پرشور اساتید، متخصصین صنعت و دانشجویان در سالن آمفی‌تئاتر دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد.

چهارمین کنگره بین‌المللی فن‌آوری، ارتباطات و دانش (ICTCK 2018) در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بکار خود پایان داد.