پیام تسلیت دکتر میرزاده به مناسبت سالروز رحلت پیامبر (ص) و شهادت امام حسن (ع) و امام رضا (ع)


پیام تسلیت دکتر میرزاده به مناسبت سالروز رحلت پیامبر (ص) و شهادت امام حسن (ع) و امام رضا (ع)

پیام تسلیت دکتر میرزاده به مناسبت سالروز رحلت پیامبر (ص) و شهادت امام حسن (ع) و امام رضا (ع)
دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در آستانه سالروز رحلت پیامبراکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، با صدور پیامی این ایام را تسلیت گفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، در متن این پیام آمده است:

پیام تسلیت دکتر میرزاده به مناسبت سالروز رحلت پیامبر (ص) و شهادت امام حسن (ع) و امام رضا (ع)

پیام تسلیت دکتر میرزاده به مناسبت سالروز رحلت پیامبر (ص) و شهادت امام حسن (ع) و امام رضا (ع)
دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در آستانه سالروز رحلت پیامبراکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، با صدور پیامی این ایام را تسلیت گفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، در متن این پیام آمده است:

پیام تسلیت دکتر میرزاده به مناسبت سالروز رحلت پیامبر (ص) و شهادت امام حسن (ع) و امام رضا (ع)