پرداخت هدیه به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار


پرداخت هدیه به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد
پرداخت هدیه به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار
معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با ابلاغ بخشنامه به روسای واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، بخشنامه پرداخت هدیه به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار را ابلاغ کرد.

پرداخت هدیه به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد
پرداخت هدیه به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار
معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با ابلاغ بخشنامه به روسای واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، بخشنامه پرداخت هدیه به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار را ابلاغ کرد.

پرداخت هدیه به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار