نتایج نقل و انتقال و میهمانی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد


نتایج نقل و انتقال و میهمانی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

دکتر صامت:
نتایج نقل و انتقال و میهمانی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد
مدیر کل امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی از اعلام نتایج حدود 14 هزار درخواست نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.

نتایج نقل و انتقال و میهمانی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

دکتر صامت:
نتایج نقل و انتقال و میهمانی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد
مدیر کل امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی از اعلام نتایج حدود 14 هزار درخواست نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.

نتایج نقل و انتقال و میهمانی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد