قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر–دعوت برای حضور در همایش سالانه دانشجویان شاهد و ایثارگر واحد مشهد


قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر–دعوت برای حضور در همایش سالانه دانشجویان شاهد و ایثارگر واحد مشهد

با حضور مسئولین دانشگاه و بنیاد شهید و امور ایثارگران در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می شود:

هشتمین همایش سالانه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

زمان: سوم دی ماه ساعت 12 الی 14
مکان: سالن همایش های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد- مجموعه فرهنگی ، جنب مزار شهدای گمنام

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر–دعوت برای حضور در همایش سالانه دانشجویان شاهد و ایثارگر واحد مشهد

با حضور مسئولین دانشگاه و بنیاد شهید و امور ایثارگران در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می شود:

هشتمین همایش سالانه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

زمان: سوم دی ماه ساعت 12 الی 14
مکان: سالن همایش های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد- مجموعه فرهنگی ، جنب مزار شهدای گمنام

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر–دعوت برای حضور در همایش سالانه دانشجویان شاهد و ایثارگر واحد مشهد