ضرورت امروز جهان اسلام، وحدت و انسجام در برابر تفرقه افکنی هاست


ضرورت امروز جهان اسلام، وحدت و انسجام در برابر تفرقه افکنی هاست

در پیام دکترولایتی به مناسبت آغاز هفته وحدت تاکید شد
ضرورت امروز جهان اسلام، وحدت و انسجام در برابر تفرقه افکنی هاست
رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی،  به مناسبت میلاد مبارک و فرخنده رسول گرامی اسلام و آغاز هفته وحدت، ضمن تبریک این ایام خجسته به همه مسلمانان جهان در پایگاه اطلاع رسانی خود تاکید کرد : ضرورت امروز جهان اسلام، وحدت و انسجام در برابر تفرقه افکنی هاست.

ضرورت امروز جهان اسلام، وحدت و انسجام در برابر تفرقه افکنی هاست

در پیام دکترولایتی به مناسبت آغاز هفته وحدت تاکید شد
ضرورت امروز جهان اسلام، وحدت و انسجام در برابر تفرقه افکنی هاست
رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی،  به مناسبت میلاد مبارک و فرخنده رسول گرامی اسلام و آغاز هفته وحدت، ضمن تبریک این ایام خجسته به همه مسلمانان جهان در پایگاه اطلاع رسانی خود تاکید کرد : ضرورت امروز جهان اسلام، وحدت و انسجام در برابر تفرقه افکنی هاست.

ضرورت امروز جهان اسلام، وحدت و انسجام در برابر تفرقه افکنی هاست