“روحانی” حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور را ابلاغ کرد


“روحانی” حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور را ابلاغ کرد
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس‌جمهور متن پیوست حکم معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور را ابلاغ کرد. رئیس جمهورهمچنین در این حکم پیوست، سازمان برنامه و بودجه کشور را موظف کرد هر شش ماه یک بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس‌جمهور […]

“روحانی” حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور را ابلاغ کرد

حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس‌جمهور متن پیوست حکم معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور را ابلاغ کرد. رئیس جمهورهمچنین در این حکم پیوست، سازمان برنامه و بودجه کشور را موظف کرد هر شش ماه یک بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس‌جمهور […]
“روحانی” حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور را ابلاغ کرد