دکتر میرزاده : آیت الله واعظ طبسی فخر روحانیت در امر مدیریت بودند


دکتر میرزاده در جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی
آیت الله واعظ طبسی فخر روحانیت در امر مدیریت بودند
دکتر میرزاده در جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی در مشهد مقدس با بیان اینکه  آیت الله طبسی فردی مهربان ، جدی و پرکار بودند، افزود : ایشان بدون اغراق فخر روحانیت درامر مدیریت بودند .

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی

روزنامه قانون