دعوت به همکاری بیمه سامان در گیلان


دعوت به همکاری بیمه سامان در گیلان
اعطای نمایندگی تخصصی سامان در گیلان اعطای نمایندگی تخصصی بیمه های اندوخته ساز شرکت آتیه سازان بیمه سامان با توجه به گسترش فعالیت خود در سال ۹۵به مدت محدود و با شرایط  ویژه : عنوان شغلی : مشاور مالی و بیمه ای اعطای  کد رسمی از روز اول کاری قرارداد رسمی و معتبر پاره وقت […]

دعوت به همکاری بیمه سامان در گیلان

اعطای نمایندگی تخصصی سامان در گیلان اعطای نمایندگی تخصصی بیمه های اندوخته ساز شرکت آتیه سازان بیمه سامان با توجه به گسترش فعالیت خود در سال ۹۵به مدت محدود و با شرایط  ویژه : عنوان شغلی : مشاور مالی و بیمه ای اعطای  کد رسمی از روز اول کاری قرارداد رسمی و معتبر پاره وقت […]
دعوت به همکاری بیمه سامان در گیلان