دعوت از جامعه بزرگ دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برای شرکت در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن


دعوت از جامعه بزرگ دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برای شرکت در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد از کليه مسئولین ، اساتيد، کارکنان و دانشجويان گرامی جهت حضور گسترده و پرشور در راهپيمايي یوم الله  22 بهمن دعوت بعمل می آورد .
وعده دیدار ما : یکشنبه 22 بهمن ماه ساعت 8:30 صبح ، ضلع غربی میدان 15 خرداد ، مقابل پرچم دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

 

دعوت از جامعه بزرگ دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برای شرکت در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد از کليه مسئولین ، اساتيد، کارکنان و دانشجويان گرامی جهت حضور گسترده و پرشور در راهپيمايي یوم الله  22 بهمن دعوت بعمل می آورد .
وعده دیدار ما : یکشنبه 22 بهمن ماه ساعت 8:30 صبح ، ضلع غربی میدان 15 خرداد ، مقابل پرچم دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

 

دعوت از جامعه بزرگ دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برای شرکت در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن