خدمت رسانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به زائران پياده حرم مطهر رضوي


خدمت رسانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به زائران پياده حرم مطهر رضوي

 خدمت رسانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به زائران پياده حرم مطهر رضوي
160 نفر از دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد سلامی مشهد به  زائران پیاده حرم رضوی خدمت‌رسانی می کنند .

خدمت رسانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به زائران پياده حرم مطهر رضوي

 خدمت رسانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به زائران پياده حرم مطهر رضوي
160 نفر از دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد سلامی مشهد به  زائران پیاده حرم رضوی خدمت‌رسانی می کنند .

خدمت رسانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به زائران پياده حرم مطهر رضوي