جشن روز دانشجو در دانشگاه آزاداسلامی مشهد برگزار شد


جشن روز دانشجو در دانشگاه آزاداسلامی مشهد برگزار شد

به مناسبت 16 آذر؛
جشن روز دانشجو در دانشگاه آزاداسلامی مشهد برگزار شد
مراسم گرامیداشت روز دانشجو با حضور مسئولان دانشگاهی واستانی و جمع کثیری از دانشجویان در دانشگاه  آزاد اسلامی مشهد برگزار شد.

جشن روز دانشجو در دانشگاه آزاداسلامی مشهد برگزار شد

به مناسبت 16 آذر؛
جشن روز دانشجو در دانشگاه آزاداسلامی مشهد برگزار شد
مراسم گرامیداشت روز دانشجو با حضور مسئولان دانشگاهی واستانی و جمع کثیری از دانشجویان در دانشگاه  آزاد اسلامی مشهد برگزار شد.

جشن روز دانشجو در دانشگاه آزاداسلامی مشهد برگزار شد