جدول اجراهاي نخستين جشنواره ملى تئاتر دانشگاهيان دانشگاه آزاد اسلامى منتشر شد


جدول اجراهاي نخستين جشنواره ملى تئاتر دانشگاهيان دانشگاه آزاد اسلامى منتشر شد

جدول اجراهاي نخستين جشنواره ملي تئاتر دانشگاهيان دانشگاه آزاد اسلامي  منتشر شد.
نخستین جشنواره ملی تئاتر دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور از  18 الی 24 اردیبهشت ماه در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می شود .
به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد : اجراهاي اين جشنواره  كه در سالن مجتمع فرهنگي هنري امام رضا (ع) واقع در پارك ملت و تماشاخانه اشراق حوزه هنري واقع در هاشميه برگزار مي شود ، بدين شرح است :

جدول اجراهاي نخستين جشنواره ملى تئاتر دانشگاهيان دانشگاه آزاد اسلامى منتشر شد

جدول اجراهاي نخستين جشنواره ملي تئاتر دانشگاهيان دانشگاه آزاد اسلامي  منتشر شد.
نخستین جشنواره ملی تئاتر دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور از  18 الی 24 اردیبهشت ماه در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می شود .
به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد : اجراهاي اين جشنواره  كه در سالن مجتمع فرهنگي هنري امام رضا (ع) واقع در پارك ملت و تماشاخانه اشراق حوزه هنري واقع در هاشميه برگزار مي شود ، بدين شرح است :

جدول اجراهاي نخستين جشنواره ملى تئاتر دانشگاهيان دانشگاه آزاد اسلامى منتشر شد

خرید بک لینک

خبر جدید